39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Chór we Lwowie
21 lutego 2018r. | Administrator

13 i 14 stycznia 2018 roku szkolny chór II Liceum Ogólnokształcącego wyjechał do Lwowa, aby dać Polakom mieszkającym w tym mieście koncert kolęd i pastorałek. Zostaliśmy zaproszeni przez wikarego bazyliki archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie, ks. dr Krzysztofa Szeblę, który okazał się mielczaninem. 14 stycznia w niedzielę chór asystował we mszy świętej o godzinie 13, a po mszy dał koncert we wspaniałym wnętrzu bazyliki.

Koncert zgromadził sporą liczbę słuchaczy, po koncercie dyrygent chóru, pan dr Antoni Stańczyk i wszyscy chórzyści, otrzymali gromkie oklaski i wiele, wiele wyrazów podziwu, gratulacji i zaproszenia na kolejne koncerty.

Korzystając z okazji wyjazdu chóru do Lwowa, samorząd uczniowski II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu postanowił wesprzeć Szkołę nr 10 im. św. Mari Magdaleny we Lwowie. Uczniowie przeprowadzili zbiórkę pieniędzy i za zgromadzone środki zakupili środki czystości dla uczniów polskiej szkoły we Lwowie. Dr Antoni Stańczyk przekazał dar przedstawicielowi szkoły, panu Erykowi Mateckiemu. Wszystkim uczniom, nauczycielom i samorządowi szkolnemu serdecznie dziękujemy.

Właśnie otrzymaliśmy podziękowanie od dyrekcji szkoły we Lwowie. Wszystkim, którzy pomogli zbierać pieniążki na zakup środków czystości dla naszych rodaków we Lwowie, a szczególnie ustępującemu samorządowi szkolnemu, pragniemy jeszcze raz podziękować. Może jeszcze uda nam się kiedyś wspomóc lwowską szkołę.

obrazek
te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6