39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
INFORMACJA
O ZMIANIE SPOSOBU ZAŁATWIANIA SPRAW
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

Więcej informacji tutaj
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej
(Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

w okresie od 25 marca do 10 kwietnia zajęcia w naszej szkole realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dla rodziców i uczniów
(ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY)

Uwaga! Termin wpłaty kolejnej raty na wycieczkę do Anglii i Walii przesunięty do 5.06.2020.

Projekt „Leonardo”
28 lutego 2018r. | Administrator

Kilkunastoosobowa grupa uczniów z „Kopernika” uczestniczyła w ramach Młodzieżowej Akademii Umiejętności Technicznych „Leonardo” w zajęciach pozalekcyjnych zorganizowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. 30-godzinne szkolenie obejmowało m.in. naukę rysunku technicznego, projektowanie 2D i 3D, przekroje rysunkowe. W imieniu uczestników dziękujemy CKPiDN za możliwość podnoszenia umiejętności naszych uczniów.

te: 0.009s dbnc: 6 dbnq: 6