39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Sukcesy matematyczne uczniów Kopernika
1 marca 2018r. | Administrator

Miło nam poinformować, że w bieżącym roku szkolnym nasi uczniowie tradycyjnie zajmują czołowe miejsca w zmaganiach matematycznych. Największą popularnością wśród pasjonatów matematyki z II LO cieszą się Konkurs Matematyczny im. prof. Jana Marszała, Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH i Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. Franciszka Leji. Poniżej zamieszczamy krótkie podsumowanie dotychczasowych sukcesów.

XXXII Konkurs Matematyczny im. prof. Jana Marszała

Etap powiatowy

I miejsce
Magdalena Augustynowicz
Mateusz Bielecki
Filip Fedor
Natalia Hałata
Filip Jemioło

II miejsce
Mariola Cyran
Anna Kołc
Mateusz Ozga
Rafał Surdej

III miejsce
Daria Błażejowska
Natalie Gąsiorek
Julia Trzaska

Finaliści

Mateusz Bielecki
Mariola Cyran
Filip Fedor
Natalie Gąsiorek
Natalia Hałata
Filip Jemioło
Anna Kołc
Katarzyna Rybak

Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH

II etap

Sebastian Busz (zakwalifikowany do finału)
Krzysztof Cisło
Dominik Kawalec (zakwalifikowany do finału)
Mateusz Ozga (zakwalifikowany do finału)
Agata Pisarczyk
Rafał Surdej
Bartosz Wolak

Jagielloński Turniej Matematyczny

Julia Trzaska (zakwalifikowana do finału)

XVIII Podkarpacki Konkurs Matematyczny (konkurs wciąż trwa)

Etap powiatowy

I miejsce
Filip Fedor

II miejsce
Anna Kołc

III miejsce
Julia Trzaska

Serdecznie gratulujemy wszystkim wymienionym uczniom i czekamy na kolejne sukcesy w dalszych etapach konkursów.

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6