39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
INFORMACJA
O ZMIANIE SPOSOBU ZAŁATWIANIA SPRAW
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

Więcej informacji tutaj
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej
(Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

w okresie od 25 marca do 10 kwietnia zajęcia w naszej szkole realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dla rodziców i uczniów
(ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY)

Uwaga! Termin wpłaty kolejnej raty na wycieczkę do Anglii i Walii przesunięty do 5.06.2020.

Matura 2013
7 maja 2013r. | Administrator

7 maja rozpoczęły się egzaminy maturalne – tradycyjnie od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Zgodnie z procedurami uczeń musi przystąpić do pisemnego egzaminu na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz do dwóch egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego. Aby zdać maturę egzaminy te musi zaliczyć na minimum 30%. Każdy ma prawo przystąpić do pisemnych egzaminów z wybranych przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym – ten wynik nie ma wpływu na zdanie matury.

obrazek

W tym roku szkolnym w naszym liceum przystąpiło do matury 220 uczniów klas trzecich oraz 59 maturzystów z lat ubiegłych, którzy mają prawo do zdawania egzaminów z przedmiotów, których wcześniej nie zdawali lub podniesienia wyniku egzaminu maturalnego. Egzaminy maturalne zakończą się w naszej szkole 27 maja. Wszystkie arkusze maturalne oceniają komisje OKE, a wyniki tegorocznej matury poznamy 28 czerwca.

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6