39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu
28 maja 2013r. | Administrator

W dniach 23 kwietnia, 17 i 20 maja uczniowie klasy 2c wzięli udział w projekcie pt. "Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu" realizowanym przez Klub Jagielloński. Zajęcia te podzielone były na 3 etapy. Pierwszą częścią była gra odwzorowująca działania polskiego parlamentu.

obrazek

Uczniowie podczas symulacji "Parlament 2.0" wcielili się w rolę pięciu fikcyjnych ugrupowań: partii liberalnej, socjaldemokratycznej, ludowej, chrześcijańsko-demokratycznej i nacjonalistycznej. Powoływali rząd, uchwalali budżet na kolejne lata, obiecywali nowe postulaty. Kluczowe znaczenie w kontekście spadku/wzrostu notowań poszczególnych partii miały media, w które wcieliło się trzech, niezależnych uczniów. Zwyciężyło to ugrupowanie, które okazało największą skuteczność w rządzeniu.

Drugim etapem była symulacja rozwoju miasta Mielec na przestrzeni lat 2014-2030. Poprzedzona ona była wizytą radnego miejskiego: pana Jacka Kopacza, któremu uczestnicy mogli zadawać nurtujące ich pytania. Uczniowie wybierali spośród siebie prezydenta, a inni wcielali się w rolę członków Rady Miasta. W trakcie tej symulacji uczniowie operowali realnymi kosztami, kosztorysami wydatków i inwestycji, które starali się przeprowadzić w naszym mieście.

Ostatnim etapem były zajęcia "Od narzekania do działania", których celem było opracowanie projektu społecznego i zarażenie uczestników chęcią zaangażowania w sprawy lokalne. Wszystkie decyzje w związku z projektem należały do uczniów i w tym momencie po opracowaniu harmonogramu i przydzieleniu obowiązków wzięli się do pracy. Ich poczynania możemy śledzić na Facebookowym fanpag’u: „Po psie swoim sprzątaj, czyli czyste laczki”.

Jednym z zadań młodych patriotów było napisanie pracy, stworzenie zdjęcia oraz krótkiego filmu, które biorą udział w konkursie. I tu uczniowie proszą o naszą pomoc i oddanie głosu na następującej stronie:

http://anp.kj.org.pl/konkurs/tekst/70/

Serdecznie prosimy o wsparcie naszych uczniów, którzy podejmując się tej inicjatywy wkładają w swoją pracę wiele czasu i chęci!

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6