39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Polska XX wieku
5 czerwca 2013r. | Administrator

19 maja w Warszawie zakończył sie projekt "Polska XX wieku" zorganizowany przez Fundację imienia profesora Geremka. W projekcie, tym wzięli udział - reprezentując naszą szkołę - Magdalena Kędzior z klasy Ia, Hubert Lączak z klasy Ic i mgr Henryk Dugiełło.

Projekt rozpoczął się w grudniu ubiegłego roku. W ciągu czterech kolejnych weekendowych spotkań zarówno uczniowie, jak i nauczyciele z calego kraju, uczestniczyli w zajęciach historycznych na temat Polski w XX wieku. Zajęcia były bardzo róznorodne, przeplatane licznymi wycieczkami po Warszawie, wizytami na spektaklach warszawskich teatrów. Na koniec wszyscy niemal całą noc biegali po muzeach warszawskich, korzystając z niezwykłej okazji, jaką była noc muzeów.

Zobacz zdjęcia...

obrazek

Edycja tej części projektu zakończyła się uroczystością wręczenia zaświadczeń i upominków dla uczestników. Mamy nadzieję, że kolejne edycje projektu bedą realizowane i będa w nich uczestniczyć uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego. Więcej informacji na temat fundcji prof. Geremka na stronie www.geremek.pl.

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6