39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Komputer dla najlepszego
23 czerwca 2013r. | Administrator

27 czerwca, o godzinie 12.00, w sali widowiskowej SCK w Mielcu odbędzie się uroczystość wręczenia nagród XIII edycji konkursu „Komputer dla najlepszego”. Zostanie nagrodzonych 25 uczniów szkół ponadgimnazjalnych szczególnie wyróżniających się w różnych dziedzinach życia szkolnego w mijającym roku szkolnym.

Spośród wielu kandydatów z naszej szkoły, jury konkursowe pod patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego wytypowało do tego wyróżnienia następujących uczniów „Kopernika”:

  • Jakub Cisło - Finalista XX Olimpiady Informatycznej (nauczyciel: Grzegorz Witek), Finalista XVIII Konkursu Matematycznego im. prof. Jana Marszała (nauczyciel: Lidia Głuszak)
  • Jerzy Hopek - Laureat XXXIX Olimpiady Historycznej (nauczyciel: Małgorzata Ciejka)
  • Krystian Kosiorowski - Laureat XI Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki (nauczyciel: ks. Piotr Franczak)
  • Rafał Król - Finalista LIX Olimpiady Chemicznej (nauczyciel: Zbigniew Konopka), finalista LXII Olimpiady Fizycznej (nauczyciel: Alfred Ortyl), finalista XLII Olimpiady Biologicznej (nauczyciel: Anna Piekarska), laureat I stopnia VI Ogólnopolskiej Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH" z chemii (nauczyciel: Zbigniew Konopka), wyróżniony w V Podkarpackim Konkursie Chemicznym (nauczyciel: Zbigniew Konopka)
  • Kinga Krzysztofik - Finalistka XLIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (nauczyciel: Edyta Gracz-Chmura)
  • Patryk Misiak - Finalista XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (nauczyciel: Józefa Niedbała)
  • Marek Rusinowski - Finalista XX Olimpiady Informatycznej (nauczyciel: Grzegorz Witek), I miejsce w II Edycji Konkursu „First Step to Nobel Prize” - e-konkurs z fizyki o Puchar Prorektora Politechniki Łódzkiej (Kategoria rozgrywek drużynowych) (nauczyciel: Alfred Ortyl)
  • Michał Smaczny - Laureat LIX Olimpiady Chemicznej (nauczyciel: Zbigniew Konopka), Laureat V Podkarpackiego Konkursu Chemicznego (nauczyciel: Zbigniew Konopka), 3 miejsce w XVIII Konkursie Matematycznym im. prof. Jana Marszała (nauczyciel: Wojciech Maryniak), Laureat Konkursu Wiedzy Technicznej „Sapere Aude” - odważ się być mądrym (nauczyciel: Alfred Ortyl)

Kulminacyjnym momentem gali będzie wręczenie komputera najlepszemu absolwentowi szkoły ponadgimnazjalnej z terenu powiatu mieleckiego. Nominowanych do tej nagrody jest 10 absolwentów – wśród nich uczeń naszej szkoły Rafał Król. Trzymamy za Rafała kciuki i życzymy, aby nagroda główna przypadła właśnie jemu.

Oprawę artystyczną uroczystości przygotowują nauczyciele i uczniowie naszej szkoły. Wyróżnionym uczniom sesję zdjęciową wykonali Bartłomiej Bauer (Ib) i Dariusz Stachnik (IIb).

obrazek
te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6