39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Narodowe Czytanie z II LO
8 września 2019r. | TK

7 września 2019 r. uczniowie oraz nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Mielcu włączyli się w 8. edycję ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. W tym roku para prezydencka wybrała osiem nowel. Spośród nich licealiści zaprezentowali cztery – reprezentatywne dla różnych epok. Były to: „Katarynka” Bolesława Prusa, „Dym” Marii Konopnickiej, „Rozdzióbią nas kruki, wrony…” Stefana Żeromskiego oraz „Mój ojciec wstępuje do strażaków” (ze zbioru: „Sanatorium pod Klepsydrą”) Bruno Schulza.

Prezydent w specjalnym liście napisał, że jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem, a ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia.

Na zaproszenie II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika do włączenia się w akcję Narodowego Czytania 2019 tłumnie odpowiedzieli mielczanie. Licznie przybyli do Pałacyku Oborskich, by wspólnie czytać utwory, które charakteryzuje uniwersalność treści oraz refleksja nad człowiekiem i społeczeństwem.Tradycyjnie już każdy z uczestników otrzymał do własnego egzemplarza książki pamiątkowy stempel - okolicznościową pieczęć nadesłaną przez Kancelarię Prezydenta.

Inicjatywa Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od 2012 r. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 r. w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego oraz „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

Akcja Narodowe Czytanie została przygotowana przez panie polonistki: Jolantę Gałkowską, Edytę Gracz-Chmurę, Annę Skórską, Magdalenę Żukowską-Bąk, Magdalenę Zalotyńską i Małgorzatę Brach. Wszystkim uczniom zaangażowanym w przygotowanie tej pięknej imprezy serdecznie dziękujemy.

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6