39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Edward Spilarewicz – na zawsze w naszej pamięci...
5 grudnia 2018r. | TK

Edward Spilarewicz – na zawsze w naszej pamięci...
Nauczyciel chemii w latach 1955-1995, wizytator metodyk przedmiotowy z chemii w roku szkolnym 1973/74 oraz wizytator metodyk Kuratorium Oświaty i Wychowania w latach 1975-1993, twórca kółka chemicznego, które w 2016 r. obchodziło swoje 60-lecie. Wychowawca, wizjoner, pedagog, twórca „kopernikańskiej szkoły chemii” i sukcesów II LO – Mistrz. Serdeczny, przyjacielski, uwielbiany przez uczniów, dzięki niemu chemia stawała się niezwykle ciekawa i łatwa.
Różaniec za duszę ś.p. Edwarda Spilarewicza zostanie odmówiony 7 grudnia 2018 r. o godz. 16.00 oraz 8 grudnia 2018 r. (sobota) o godzinie 13.00 w Domu Pogrzebowym EDEN. Uroczystości pogrzebowe zostaną odprawione w kościele MBNP (na Osiedlu) o godzinie 14.00 i na cmentarzu parafialnym w Mielcu.
Wśród jego uczniów było ponad 50. laureatów, finalistów lub wyróżnionych w Olimpiadzie Chemicznej, w tym złoty i dwa srebrne medale na Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej. W historii „Kopernika” to najliczniejsza grupa uczestników zawodów centralnych olimpiad przedmiotowych.
Pan Edward Spilarewicz stworzył wyjątkową atmosferę do pracy, zaszczepiając w młodych ludziach niezwykłą miłość do chemii. Kółka chemiczne były nie tylko kuźnią wiedzy, przygotowaniem do olimpiady przedmiotowej, ale także świetną szkołą życia, przyjaźni, poznawania uroków Polski podczas obozów i wycieczek. Każdy, kto zetknął się ze śp. Edwardem Spilarewiczem, podkreśla jego wyjątkowe miejsce w historii szkoły i w życiu każdego, kto stał się częścią „drużyny Spilarewicza”. Podczas Jubileuszowego Zjazdu Chemików we wrześniu 2016 r. czcigodny Jubilat otrzymał medal Polskiego Towarzystwa Chemicznego im. Zofii Matysikowej oraz liczne listy gratulacyjne.

te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6