39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Udział klasy 2E w projekcie „Szlachetna paczka”
16 grudnia 2018r. | TK

Już po raz drugi klasa 2E wzięła udział w ogólnopolskim projekcie społecznym „Szlachetna paczka”.
W tym roku uczniowie mieli przyjemność pomóc 64-letniemu panu Stanisławowi, który od 10 lat musi zmagać się z samotnością i chorobami. Uczniowie 2E zmobilizowali siły i ruszyli z pomocą. Każdy z nich przyniósł coś, czego najbardziej brakowało panu Stanisławowi. Wśród prezentów znajdowały się między innymi: kawa, herbata, cukier, mąka, kasza, ryż, konserwy mięsne, rybne oraz dużo więcej pożywienia, z którego z pewnością mężczyzna się ucieszył. W paczce znajdowały się również: środki czystości, koce, pościel, buty i ciepłe ubrania stanowiące idealną pomoc ze względu na nadchodzącą zimę. Oprócz wyżej wymienionych rzeczy, paczka była wypełniona różnego rodzaju słodyczami, które według informacji zaczerpniętych od Szlachetnej Paczki, pan Stanisław bardzo lubi. 8 grudnia uczniowie przekazali paczkę do Kolbuszowej, gdzie odbył się finał akcji i pakunek został wręczony właściwej osobie.
„Szlachetna paczka” od 2001 roku pomaga ludziom, którzy tej pomocy potrzebują. Według wielu, jest to najlepiej zorganizowany projekt społeczny w Polsce. Dzięki takim akcjom, uczymy się okazywania wzajemnej dobroci i pomagania sobie w trudnych momentach życia.

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6