39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Rafał Król najlepszym maturzystą powiatu mieleckiego
30 czerwca 2013r. | Administrator

27 czerwca ogłoszono wyniki XIII edycji konkursu „Komputer dla najlepszego” absolwenta szkół ponadgimnazjalnych powiatu mieleckiego. Zwycięzcą został Rafał Król, uczeń klasy IIIa, tegoroczny maturzysta „Kopernika”. Gratulujemy!

Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Mielcu, a fundatorem nagrody głównej, czyli laptopa, jest firma Kronospan Mielec.

Rafał to:

  • finalista LIX Olimpiady Chemicznej (nauczyciel: Zbigniew Konopka),
  • finalista LXII Olimpiady Fizycznej (nauczyciel: Alfred Ortyl),
  • finalista XLII Olimpiady Biologicznej (nauczyciel: Anna Piekarska),
  • laureat I stopnia VI Ogólnopolskiej Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH" z chemii (nauczyciel: Zbigniew Konopka),
  • wyróżniony w V Podkarpackim Konkursie Chemicznym (nauczyciel: Zbigniew Konopka).

Rafał ma ściśle sprecyzowane zainteresowania, fascynują go nauki ścisłe. Spokojny, zrównoważony, ale czas wolny spędza trenując sporty walki. W przyszłości chce zostać lekarzem. Życzymy Rafałowi wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Zobacz zdjęcia Rafała z sesji fotograficznej nominowanych do nagrody.

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6