39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Wielkie Otwarcie Świetlicy
22 grudnia 2018r. | TK

W czwartek, 20 grudnia w naszej szkole odbyło się Wielkie Otwarcie Świetlicy. Jest to finał akcji Szkoły Liderów "Zmieniamy Kopernika". Szkoła Liderów powstała z inicjatywy Klubu Młodych Liderów. 14 ambitnych i pełnych energii młodych ludzi, nad którymi czuwa trójka mentorów, postawili sobie za cel wyremontowanie świetlicy. Przez 3 miesiące ciężko pracowali nad całym przedsięwzięciem. Teraz możemy podziwiać efekty ich pracy. Podczas otwarcia, zespół zaprezentował całą drogę jaką przeszedł, aby osiągnąć swój cel Nie zabrakło czerwonej wstążki oraz tortu. Wartość całego projektu wyniosła około 6000 zł. Środki pozyskali oni od sponsorów oraz ze zbiórki internetowej i kiermaszu.
Co znalazło się w nowej świetlicy?
- specjalny kącik z kanapami z palet, który już w dzień otwarcia był hucznie oblegany przez uczniów Zastąpił on miejsce gabloty o wymianie polsko-niemieckiej, która od teraz znajduje się w sali od języka niemieckiego;
- nowe stoły i krzesła zastąpiły starsze, które służyły na świetlicy już dłuuugie lata. Dla nich również znaleźliśmy nowe miejsce - od dzisiaj będę służyć dla uczniów na korytarzach. Dzięki temu w szkole jest więcej miejsca siedzącego;
- tablica "Spotted II LO", która stała się ogromnym hitem w naszej szkole. Na każdej przerwie tłumy uczniów czytają i piszą nowe karteczki;
- nowe dekoracje zastąpiły starsze, które wystrojem nie pasowały do świetlicy. Dzięki temu całe wnętrze nabrało ciepłego klimatu;
- w antyramach zawisły logotypy sponsorów naszego projektu, zdjęcia naszej grupy oraz autorskie zdjęcia trzech fotografów z naszej szkoły - Tomasza Bernata, Tomasza Kaźmierskiego i Michała Krawca. Mamy nadzieję, że nowa świetlica będzie służyć uczniom Kopernika przez dłuuugi czas!

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6