39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

"Romeo and Juliet" Williama Szekspira odegrana w języku angielskim
30 stycznia 2019r. | TK

W dniu 25.02.2019 grupa uczniów z naszej szkoły obejrzała sztukę „Romeo and Juliet” Williama Szekspira odegraną w języku angielskim przez aktorów TNT Theatre Britain http://www.english-theatre.cz. To już drugi raz w tym roku szkolnym, kiedy młodzież II LO miała okazję podziwiać dokonania sceniczne tej grupy teatralnej.
TNT Theatre zyskało międzynarodową reputację, prezentując wiernie odtworzone produkcje największych dzieł Szekspira. Dynamiczna choreografia, wyrazisty styl gry oraz XVII-wieczna muzyka pozwalają współczesnej publiczności przeżyć wspaniałą historię miłosną Szekspira, jaką mogła zobaczyć elżbietańska publiczność w londyńskim teatrze ponad czterysta lat temu. Ta tragedia wojny klanowej, której kres przynosi dopiero śmierć dwojga młodych kochanków pochodzących ze zwaśnionych rodzin, jest ponadczasowa. Również w XXI wieku spotykamy się z często z prawdziwymi dramatami wynikającymi z tego, że honor, duma i lojalność rodzinna są cenione ponad moralność, pokój i miłość. We współczesnym świecie, który jest tak samo nękany przemocą i nietolerancją, gdzie pokój wydaje się równie nieuchwytny jak prawdziwa miłość, ta wielka tragedia jest tak samo ważna jak zawsze. Prostota dekoracji sprzyjała pobudzeniu wyobraźni oraz pozwoliła się skupić na trudnym językowo, lecz mistrzowsko odegranym dramacie.
Spektakl został zaprezentowany w Sali Koncertowej Uniwersytetu Rzeszowskiego, a opiekę nad młodzieżą podczas wyjazdu na przedstawienie sprawowały p. Elżbieta Łukaszek i p. Małgorzata Schab.

te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6