39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Gala XIII edycji „Komputer dla najlepszego”
30 czerwca 2013r. | Administrator

27 czerwca w sali widowiskowej SCK odbyła się uroczysta gala XIII edycji „Komputer dla najlepszego”. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Mielcu, a fundatorem nagrody głównej firma Kronospan Mielec. Nagrody za sukcesy w olimpiadach i konkursach odebrali także uczniowie „Kopernika”: Jakub Cisło, Jerzy Hopek, Krystian Kosiorowski, Rafał Król, Kinga Krzysztofik, Patryk Misiak, Marek Rusinowski, Michał Smaczny. Kapituła konkursu doceniła także chór naszego liceum za sukcesy w międzynarodowych festiwalach chóralnych w Polsce i za granicą. Multimedialnego laptopa, czyli nagrodę główną, otrzymał Rafał Król.

Wśród 24 wyróżnionych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat mielecki, znaleźli się nauczyciele II LO, którzy pomogli wyróżnionym uczniom w zdobyciu laurów olimpijskich. Okolicznościowe dyplomy i medale „Nauczyciel – twórca sukcesu” otrzymali: Małgorzata Ciejka, ks. Piotr Franczak, Edyta Gracz-Chmura, Zbigniew Konopka, Józefa Niedbała, Alfred Ortyl, Anna Piekarska, Antoni Stańczyk, Grzegorz Witek.

obrazek

Oprawę artystyczną uroczystości przygotowały panie: Małgorzata Ciejka, Urszula Polak i Magdalena Zalotyńska. Zdjęcia wyróżnionych uczniów potrzebne do prezentacji wykonali Bartłomiej Bauer (Ib) i Dariusz Stachnik (IIb). Piosenki polskich kompozytorów zaśpiewali: Aleksandra Skrzypek (Ie) oraz tegoroczni absolwenci: Agnieszka Czachor, Dominika Mieszkowicz i Jakub Białek, a Michał Różycki (IIc) pokazał swój talent aktorski. W latynoamerykańskim paso doble taneczne umiejętności zaprezentowali Oliwia Lorkowska (If) i Mikołaj Sajek. Nad stroną techniczną czuwali Bartosz Bryk (Ib) i Krzysztof Brzeziński (Ib) oraz pracownicy SCK. Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tej powiatowej uroczystości bardzo dziękujemy.

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6