39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
INFORMACJA
O ZMIANIE SPOSOBU ZAŁATWIANIA SPRAW
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

Więcej informacji tutaj
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej
(Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

w okresie od 25 marca do 10 kwietnia zajęcia w naszej szkole realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dla rodziców i uczniów
(ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY)

Uwaga! Termin wpłaty kolejnej raty na wycieczkę do Anglii i Walii przesunięty do 5.06.2020.

Michał Krawiec, II nagroda w V Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym "Decydujący Moment"
21 marca 2019r. | TK

Miło nam poinformować, że Michał Krawiec z klasy 3C otrzymał II nagrodę w V Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym "Decydujący Moment" zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury we Wrocławiu. Oprócz nagrodzonego zdjęcia pt. "Muzyka w duszy gra", na wystawie pokonkursowej znalazła się również inna fotografia autorstwa Michała, przedstawiająca weterana Jerzego Dębickiego podczas uroczystości zasadzenia Dębu Niepodległości przy naszej szkole.

Tematem konkursu było szerokie pojęcie „decydującego momentu” w fotografii reportażowej, odnoszące się do twórczości wybitnego fotoreportera XX wieku Henri Cartier-Bressona. „Decydujący moment” Cartier -Bressona, to ułamek sekundy, który wyraża kwintesencję danej chwili, gdy jawi się ona jako doskonała całość. Zadaniem konkursowym było więc wykonanie zdjęcia, które powinno streszczać zdarzenia w ich kulminacyjnym momencie - tak przypadkowe, jak i przewidywalne.
Michałowi serdecznie gratulujemy kolejnego sukcesu!!!

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6