39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

„Noc w Koperniku”
25 kwietnia 2019r. | TK

Wieczór 25 kwietnia 2019 r. przejdzie do historii, jako „Noc w Koperniku”. To była niezwykła prezentacja kreatywności licealistów z „Kopernika”, którzy przygotowali dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych mnóstwo atrakcji, pokazując ile pozytywnej energii jest w naszych murach. Na gości czekały liczne atrakcje m.in.: gra terenowa, podczas której można było poznać klasy i wygrać super nagrody od sponsorów (wejściówki do EXTREME FITNESS i WyWrotki, słodki upominek od Cukierni u Borowskiej lub lody od Lodziarni Dudek), posłuchać koncertu Jaśka Szynala, odprężyć się w rytmach energetycznej zumby, zaśpiewać karaoke i zatańczyć belgijkę. Na zgłodniałych czekały pyszne kiełbaski od firmy Dobrowolscy oraz różne słodkości i francuskie kanapeczki. Wszystkim zaangażowanym uczniom, a zwłaszcza Samorządowi Uczniowskiemu, nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom, sponsorom nagród serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc i udział w tym niezwykłym Otwartym Wieczorze naszej szkoły. Gimnazjalistom i ósmoklasistom życzymy najlepszych wyników z egzaminów i świadectw, i pamiętajcie, aby umieścić w swoim podaniu wybrane klasy II LO na pierwszych miejscach!

te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6