39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
INFORMACJA
O ZMIANIE SPOSOBU ZAŁATWIANIA SPRAW
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

Więcej informacji tutaj
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej
(Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

w okresie od 25 marca do 10 kwietnia zajęcia w naszej szkole realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dla rodziców i uczniów
(ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY)

Uwaga! Termin wpłaty kolejnej raty na wycieczkę do Anglii i Walii przesunięty do 5.06.2020.

Występ chóru szkolnego, 74. rocznica zakończenia II wojny świa­to­wej
8 maja 2019r. | TK

8 maja na placu przy Szkole Podstawowej nr 3 odbyły się uroczystości 74. rocznicy zakończenia II wojny świa­to­wej. Nasz chór pod dyrekcją pani Agnieszki Straż za­śpie­wał pieśni patriotyczne, a pani Małgorzata Ciejka przy­po­mniała o skutkach tej najokrutniejszej z wojen. Pod ta­bli­cami upamiętniającymi bitwy wojska polskiego złożono wiązan­ki kwiatów i oddano hołd poległym.

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6