39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Wycieczka klasy IIf w Bieszczady
17 maja 2019r. | TK

14-16 maja 2019 roku klasa IIf wraz z opiekunami, panią Anną Lewandowską i panią Anną Piekarską, udała się na wycieczkę w Bieszczady. W pierwszym dniu uczniowie zwiedzili Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, następnie odbyli wycieczkę Bieszczadzką Kolejką Leśną z Majdanu do Balnicy i z powrotem. Dzień zakończyli odbywając rejs statkiem po Solinie - największym sztucznym zbiorniku wodnym w Polsce. Podczas rejsu zobaczyli widoki na ścieżce starannie zaplanowanej trasy i wysłuchali cennych informacji na temat powstania zalewu i samej zapory w Solinie. W drugim dniu pan przewodnik pokazał uczniom wiele ciekawych miejsc w Bieszczadzkim Parku Narodowym i Rezerwacie Przyrody "Sine Wiry". Duże zainteresowanie wzbudziła Zagroda Pokazowa Żubrów oraz Muzeum w Mucznem. Wieczór miło spędzili przy ognisku. W trzecim dniu uczniowie zwiedzili Galerię Zdzisława Beksińskiego, ekspozycję prezentującą bogatą i różnorodną twórczość jednego z najciekawszych, najbardziej intrygujących artystów współczesnych. Kolejnym punktem programu było Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, prezentujące kulturę ludową pogranicza na obszarze pogórzy oraz wschodniej części polskich Karpat. Prezentację kulturowego pogranicza dopełnia "Galicyjski Rynek" - rekonstrukcja centrum małego galicyjskiego miasta.

te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6