39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Nasi uczniowie w XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.
1 czerwca 2019r. | TK

1 czerwca uczniowie naszej szkoły - Kacper Koterba i Łukasz Szantula wzięli udział w XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Aby zasiąść w ławach poselskich musieli wykonać zadania wyznaczone w regulaminie, który na ten rok szkolny zobligował uczestników do wykonania projektu o pośle II RP i jego losach w czasie II wojny światowej. Uczniowie z klasy 2e wybrali byłego mieszkańca Rzochowa - Bronisława Greissa. Wszystkim, którzy pomogli Kacprowi i Łukaszowi m.in. w zgromadzeniu materiałów i zrealizowaniu filmu bardzo dziękujemy. Nasi młodzi parlamentarzyści wzięli udział w głosowaniu i mieli okazję wysłuchać płomiennych przemówień rówieśników. Ponadto, Aneta Sijka - uczennica naszej szkoły, reprezentowała Radę Dzieci i Młodzieży z ramienia Ministra Edukacji Narodowej.
Gratulujemy naszym uczniom i życzymy dalszych sukcesów.

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6