39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

XIX edycja konkursu „Komputer dla Najlepszego”
19 czerwca 2019r. | TK

18 czerwca 2019 r. w sali widowiskowej SCK odbyła się uroczysta gala XIX edycji „Komputer dla Najlepszego”. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Mielcu, a nasza szkoła była w tym roku odpowiedzialna za przygotowanie uroczystości.

Nagrody za sukcesy w olimpiadach i konkursach odebrali: Piotr Koceniak (2d), Filip Fedor (3a), Maksymilian Głaz (3a), Julia Trzaska (3b), Kacper Kozdęba (3d), Agata Krużel (2f), Kornelia Gancarz (2e), Maria Zalotyńska (2c). Nominację do tytułu „Najlepszego absolwenta w powiecie” otrzymała Anita Róg (3c). W tym roku nagroda główna powędrowała do absolwentki I LO. Wyróżnionym uczniom, ich rodzicom i nauczycielom-opiekunom gratulujemy i życzymy wielu sukcesów! Oprawę artystyczną uroczystości przygotowały panie: Jolanta Gałkowska, Edyta Gracz-Chmura, Małgorzata Ciejka i Magdalena Zalotyńska, która wraz z panem Alfredem Ortylem poprowadziła uroczystość. Piosenki polskich kompozytorów zaśpiewali: Kornelia Gancarz, Adrianna Majewska, Monika Margańska, Iga Pańczyk, Ewa Pelc, Kalina Rokosz, Ewa Surdel, Tomasz Trzpis, Anna Wąsik, Maria Zalotyńska, Kacper Zięba. Janek Szynal wystąpił w autorskiej piosence „Czasem bezsilny”, a w renesansowym repertuarze zaprezentował się Hortus Musicus w składzie: Kornelia Cudo, Agnieszka Guła, Kalina Rokosz, Patryk Skrzypek. Taneczne umiejętności zaprezentowały Weronika Dąbrowska, Julia Krejcz, Anna Majka. Nad stroną filmową i techniczną czuwali: Dominik Ząbek, Mikołaj Miłoś, Katarzyna Rybak oraz pracownicy SCK. Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tej powiatowej uroczystości serdecznie dziękujemy.

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6