39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
INFORMACJA
O ZMIANIE SPOSOBU ZAŁATWIANIA SPRAW
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

Więcej informacji tutaj
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej
(Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

w okresie od 25 marca do 10 kwietnia zajęcia w naszej szkole realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dla rodziców i uczniów
(ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY)

Uwaga! Termin wpłaty kolejnej raty na wycieczkę do Anglii i Walii przesunięty do 5.06.2020.

Powitanie rodziców uczniów klas pierwszych
20 września 2013r. | Administrator

W minioną środę odbyło się spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z dyrekcją szkoły i wychowawcami. Spotkanie, które rozpoczęło się krótką częścią artystyczną, miało na celu zapoznanie rodziców z funkcjonowaniem placówki. Rodzice poznali wychowawców swoich dzieci, zapoznali się z funkcjonowaniem dziennika elektronicznego i wybrali swoich przedstawicieli do Rady Rodziców. W spotkaniu uczestniczyły także pani pedagog oraz pani pielęgniarka.

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6