39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
INFORMACJA
O ZMIANIE SPOSOBU ZAŁATWIANIA SPRAW
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

Więcej informacji tutaj
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej
(Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

w okresie od 25 marca do 10 kwietnia zajęcia w naszej szkole realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dla rodziców i uczniów
(ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY)

Uwaga! Termin wpłaty kolejnej raty na wycieczkę do Anglii i Walii przesunięty do 5.06.2020.

ORTOGRAFICZNE SUKCESY UCZNIÓW II LO
25 listopada 2019r. | TK

22 listopada w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie miało miejsce uroczyste podsumowanie VII Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”. Laureaci i wyróżnieni uczniowie odebrali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Wśród nich znaleźli się licealiści z Kopernika: Michał Mrozik, Radosław Kołc oraz Jan Wanatowicz. Gratulujemy!!!

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6