39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Anita stypendystką Albertusa
27 listopada 2019r. | TK

22 listopada w Katolickim Centrum Edukacji KANA odbyła się siedemnasta Gala Albertusa, podczas której ogłoszono laureatów wyróżnienia przyznawanego przez Fundusz Kulturalno-Charytatywny im. Adama Chmielowskiego – Św. Brata Alberta. Celem Funduszu jest między innymi wspieranie młodzieży o szczególnych uzdolnieniach artystycznych. W tym roku stypendystką Albertusa została tegoroczna absolwentka naszej szkoły - Anita Róg – zaprezentowana podczas uroczystości jako „uwrażliwiona na piękno otaczającego świata poetka, która w słowach zamyka nieprzemijające obrazy, a talentem swym błyszczy niczym cenny kamień”.
Anita, obecnie studentka UMCS w Lublinie, już jako uczennica pierwszej klasy dała się poznać jako osoba wielu talentów, ale przede wszystkim dojrzała poetka o niezwykłej wrażliwości. Jest laureatką wielu konkursów, autorką pięciu tomików wierszy i najmłodszą członkinią Związku Literatów Polskich. Gratulujemy Anicie i życzymy kolejnych sukcesów!

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6