39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
INFORMACJA
O ZMIANIE SPOSOBU ZAŁATWIANIA SPRAW
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

Więcej informacji tutaj
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej
(Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

w okresie od 25 marca do 10 kwietnia zajęcia w naszej szkole realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dla rodziców i uczniów
(ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY)

Uwaga! Termin wpłaty kolejnej raty na wycieczkę do Anglii i Walii przesunięty do 5.06.2020.

Łukasz radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego
29 listopada 2019r. | TK

Nasz uczeń, Łukasz Szantula z klasy III E, znalazł się w gronie trzydziestu trzech młodych ludzi z Podkarpacia, którzy zostali powołani na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Uroczyste wręczenie aktu powołania odbyło się 26 listopada 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim. Kadencja młodzieżowego sejmiku potrwa dwa lata.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Podkarpackiego tworzą młodzi ludzie, którzy są zainteresowani aktywnym uczestnictwem w życiu publicznym. Ich zadaniem będzie reprezentowanie spraw młodego pokolenia oraz zwiększanie świadomości wśród młodzieży na temat istoty procesów demokratycznych i obywatelskich. Młodzieżowy Sejmik będzie działał w podobnej formule jak Sejmik Województwa Podkarpackiego, gdyż podstawą jego funkcjonowania są cykliczne sesje w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego. W ramach Młodzieżowego Sejmiku będą mogły być również powoływane komisje. Łukaszowi serdecznie gratulujemy sukcesu.

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6