39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Łukasz radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego
29 listopada 2019r. | TK

Nasz uczeń, Łukasz Szantula z klasy III E, znalazł się w gronie trzydziestu trzech młodych ludzi z Podkarpacia, którzy zostali powołani na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Uroczyste wręczenie aktu powołania odbyło się 26 listopada 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim. Kadencja młodzieżowego sejmiku potrwa dwa lata.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Podkarpackiego tworzą młodzi ludzie, którzy są zainteresowani aktywnym uczestnictwem w życiu publicznym. Ich zadaniem będzie reprezentowanie spraw młodego pokolenia oraz zwiększanie świadomości wśród młodzieży na temat istoty procesów demokratycznych i obywatelskich. Młodzieżowy Sejmik będzie działał w podobnej formule jak Sejmik Województwa Podkarpackiego, gdyż podstawą jego funkcjonowania są cykliczne sesje w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego. W ramach Młodzieżowego Sejmiku będą mogły być również powoływane komisje. Łukaszowi serdecznie gratulujemy sukcesu.

te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6