39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

EKO KOPERNIK
30 listopada 2019r. | TK

Segregacja odpadów jest już dla wielu osób oczywistą koniecznością.Warto zatem także w szkole podjąć działania, dzięki którym zniwelujemy nasz negatywny wpływ na środowisko. Aby upowszechniać dobre nawyki, nasze liceum zostało wyposażone w kosze do segregacji śmieci. Pojemniki zostały umieszczone na szkolnych korytarzach w miejscach dostępnych dla wszystkich uczniów.

To nie jedyna inicjatywa na rzecz ekologii, którą podjęliśmy. Z dużym zaangażowaniem włączyliśmy się w akcję organizowaną przez firmę Green Office Ecologic Sp. z o.o., której celem była zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a tym samym praktyczne przeciwdziałanie zanieczyszczaniu Ziemi elektroodpadami. Bierzemy też udział w ogólnopolskiej akcji „Eko Challenge” organizowanej przez Fundację Komputronik. Konkurs rozpoczął się 14 października. Zadaniem jest nagranie przez uczniów krótkiego filmu z odpowiedzią na pytanie konkursowe – „Co Wasza szkoła może zrobić, aby być eko?”. Naszym zdaniem ochrona środowiska to fundamentalne wyzwanie XXI wieku i wierzymy, że nawet drobne czynności w życiu codziennym mogą przynieść ogromne korzyści naturze.

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6