39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Sesja poświęcona Gustawowi Herlingowi –Grudzińskiemu
18 grudnia 2019r. | TK

16 grudnia w naszej szkole odbyła się sesja popularnonaukowa poświęcona Gustawowi Herlingowi-Grudzińskiemu, zorganizowana z okazji przypadającego w tym roku 100-lecia urodzin autora „Innego świata”. Była to doskonała sposobność, aby przypomnieć sylwetkę i twórczość jednego z najwybitniejszych literatów polskich XX wieku, którego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił patronem roku 2019.

Zgromadzeni w sali gimnastycznej uczniowie II LO wysłuchali wykładów, uzupełnionych prezentacjami multimedialnymi oraz fragmentami utworów pisarza-emigranta.

Prelekcje wygłosili: Karolina Zięba kl. 2c, Weronika Pękala kl. 2c – „Gułag-system śmierci”; Joanna Leśniowska kl.2e, Julia Kopacz kl.2e, Edyta Stefanowicz kl.2e –„Literatura łagrowa”; Jakub Koza kl.1eg – „Biografia Gustawa Herlinga- Grudzińskiego”; Małgorzata Groele kl.1e, Radosław Kołc kl.1e– „Twórczość Gustawa Herlinga –Grudzińskiego”; Iga Pańczyk kl.3e–,,Inny świat” - świadectwo więźnia”; Emilia Wolanin kl.1ag– odczytanie fragmentów utworów; Łukasz Szantula kl.3e –,,Inny świat” na tle utworów poświęconych tematyce obozowej”.
Pomysłodawczyniami i organizatorkami sesji były polonistki II LO.

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6