39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Jesteśmy najlepszą szkołą w powiecie!
9 stycznia 2020r. | TK

9 stycznia br. w Warszawie odbył się XXII Finał Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020. II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu, w ogólnopolskiej kategorii Licea Ogólnokształcące, zajęło 227 miejsce. Jednocześnie nasza szkoła zajęła 10 miejsce w województwie podkarpackim, czyli w ścisłej dziesiątce najlepszych liceów w regionie.

Ocenie poddano 2085 liceów ogólnokształcących, z których wyłoniono najlepszych 1000 szkół w Polsce.Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą następujących kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z członków Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły Rankingu przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk.

Tytuł „Srebrnej Szkoły 2020” przysługuje liceom, które zajęły miejsca od 201 do 500 w Ogólnopolskim Rankingu Liceów 2020. Szkoły te mają prawo posługiwać się Znakiem Jakości Srebrnej Szkoły, a Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” wprowadziła tytuł i wyróżnienie graficzne w postaci szkolnej tarczy, będące potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia.

Zdobycie miejsca w ścisłej czołówce ogólnopolskiego rankingu jest dla każdej szkoły zasłużonym powodem do dumy. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy pracowali na ten srebrny sukces!

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6