39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Na skrzydłach miłości
14 lutego 2020r. | TK

W czwartkowe popołudnie 13 lutego odbyło się walentynkowe spotkanie z poezją i muzyką przygotowane przez młodzież naszego liceum. Tematem przewodnim były słowa zaczerpnięte z utworu „Romeo i Julia” Williama Szekspira: „Na skrzydłach miłości”. W romantycznej atmosferze i przy blasku świec młodzi artyści przeprowadzili zgromadzoną publiczność po zaczarowanej krainie miłości. Słowa piosenek i przepięknych interpretacji tekstów jeszcze długo będą pobrzmiewały nam w uszach i towarzyszyły w naszej szarej rzeczywistości.

Uczniowie zaprezentowali swoim rówieśnikom oraz zaproszonym na wieczorek poetycki słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku najpiękniejsze utwory miłosne, między innymi wiersze Wisławy Szymborskiej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Haliny Poświatowskiej, Juliana Tuwima, Władysława Broniewskiego, Williama Szekspira, Francesca Petrarki. Nastrój chwili podkreślony został przepiękną oprawą muzyczną. Piosenki nie tylko w języku polskim, ale także francuskim, angielskim i ukraińskim zachwyciły publiczność. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się swoim zaangażowaniem do zorganizowania tego niezwykłego poetyckiego wieczoru.

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6