39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Sukces Zespołu Muzyki Dawnej „HortusMusicus”
17 lutego 2020r. | TK

Zespół Muzyki Dawnej „HortusMusicus” w Mielcu powrócił z odbywającego się w dniach 4. 02.-8.02.2020 r w Kaliszu 42 Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „ScholaCantorum” z cenną nagrodą. Jest to Srebrna „Harfa Eola” oraz nagroda pieniężna Starosty Powiatu Kaliskiego. Oprócz tego indywidualne dyplomy uznania otrzymali członkowie zespołu: Kornelia Cudo za kreatywną grę na fideli i Kamil Leśniak za diminucyjną realizację partii solowej na vihueli. To 12 z kolei tego typu nagroda w kolekcji zespołu, którymi corocznie udowodnia przynależność do najlepszych uczniowskich grup wykonujących muzykę dawną w Polsce.

W tegorocznym festiwalu wzięło udział 19 zespołów z 10 województw. Jego uczestnicy oprócz udziału w konkursowych szrankach mieli okazję wiele koncertować. W przypadku mieleckiej grupy były to dwa koncerty: w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu oraz w Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim.
Członkami zespół „HortusMusicus”, którym kieruje pan Tomasz Nowakowski są przede wszystkim uczniowie naszej szkoły: Agnieszka Guła (3d), Kalina Rokosz (3e) i Kamil Leśniak (3b) oraz Kornelia Cudo z SP 7 i Patryk Skrzypek z Zespołu Szkół Technicznych.

te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6