39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Wyróżnieni Absolwenci „Kopernika”
18 maja 2020r. | Administrator

Koniec roku szkolnego dla absolwentów to czas ostatnich podsumowań oraz gromkich podziękowań za ich pracę i zaangażowanie na rzecz społeczności szkolnej. W czasie tradycyjnej akademii kończącej trzyletnią edukację w liceum uczniowie osobiście odbierają okolicznościowe dyplomy i nagrody. W tym roku szkolnym zabrakło takiej uroczystości, dlatego pragniemy w wirtualny sposób wyróżnić tegorocznych absolwentów „Kopernika”.

Wyróżniające wyniki w nauce – średnia powyżej 4,75 i dyplom ukończenia liceum „z paskiem” otrzymali uczniowie (w kolejności alfabetycznej): Barbara Bańko (3A), Zuzanna Barbara (3C), Anna Bednarz (3C), Karolina Bis (3C), Adrian Bukała (3C), Zofia Chajdaś (3C), Paulina Cieśla (3C), Zuzanna Czepiel (3E), Jakub Daniel (3D), Dawid Drożdżowski (3C), Oliwia Fornal (3D), Natalie Gąsiorek (3D), Sebastian Groele (3D), Wiktoria Janeczek (3D), Justyna Janeczek-Gnida (3A), Julia Kapusta (3F), Alicja Kluza (3C), Piotr Koceniak (3D), Anna Kołc (3C), Mateusz Kopala (3B), Aleksandra Kozioł (3E), Martyna Kulawiec (3D), Oliwia Łabaj (3C), Adrianna Majewska (3C), Julia Piskor (3C), Wiktoria Pliszka (3D), Anna Pluta (3C), Eliza Robak (3C), Norbert Roczniak (3B), Kalina Rokosz (3E), Katarzyna Rybak (3B), Weronika Solarska (3D), Julia Stachowicz (3C), Marcelina Strzelczyk (3D), Julia Tyniec (3D), Anna Wąsik (3C), Małgorzata Wolak (3A), Karol Wójcik (3C), Iwona Wyzga (3A), Maria Zalotyńska (3C), Anna Zdziebło (3C), Kacper Zięba (3B), Katarzyna Żurek (3F).

Wyjątkowe gratulacje za 100% frekwencję w ciągu trzech lat nauki: Gabriela Ryś (3F) i Filip Trela (3B).

Podziękowanie za reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym: Agnieszka Marnik (3B), Damian Słąba (3B), Sylwia Trela (3B).

Wyróżnienie za aktywną pracę na rzecz samorządu szkolnego, szkoły i środowiska (w kolejności alfabetycznej): Alicja Barnaś (3D), Anna Bednarz (3C), Tomasz Bernat (3F), Katarzyna Chlost (3F), Oliwia Daniel (3D), Kinga Furgał (3B), Konrad Gajda (3F), Kornelia Gancarz (3E), Natalie Gąsiorek (3D), Katarzyna Grabowska (3A), Julia Kapusta (3F), Tomasz Kaźmierski (3A), Kacper Kąsek (3C), Mateusz Kopala (3B), Gabriela Łanocha (3F), Adrianna Majewska (3C), Wiktoria Noga (3D), Iga Pańczyk (3E), Julia Piskor (3C), Kalina Rokosz (3E), Katarzyna Rybak (3B), Aneta Sijka (3E), Jakub Surdej (3B), Łukasz Szantula (3E), Aleksandra Śpiewak (3E), Tomasz Toczek (3F), Gabriela Torba (3F), Anna Wąsik (3C), Maria Zalotyńska (3C), Dominik Ząbek (3B), Kacper Zięba (3B), Katarzyna Żurek (3F). W tym miejscu jeszcze raz szczególne podziękowania dla Karoliny Kokoszki (3C) za pełnienie funkcji przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego i niezwykłe zaangażowanie!

Wyróżnienie dla absolwentów, którzy przez trzy lata uświetniali wszystkie uroczystości wraz z Chórem II LO: Anna Kołc (3C), Gabriela Kopcińska (3C), Aleksandra Krysa (3A), Gabriela Łanocha (3F), Adrianna Majewska. (3C), Michał Miłek (3B), Aleksandra Śpiewak (3E), Anna Wąsik, (3C), Maria Zalotyńska (3C), Kacper Zięba (3B).

Podziękowanie za pełną pasji pracę w Gazetce Szkolnej „SoS”: Tomasz Bernat (3F), Zuzanna Czepiel (3E), Jakub Gajdek (3E), Kornelia Gancarz (3E), Julia Górniak (3E), Katarzyna Grabowska (3A), Krzysztof Kołek (3E), Magdalena Kuduk (3A), Wiktoria Noga (3D), Julia Pilniakowska (3A), Kalina Rokosz (3E), Katarzyna Rybak (3B), Aneta Sijka (3E), Wiktoria Skiba (3E), Karolina Sobczyk (3E), Łukasz Szantula (3E), Aleksandra Śpiewak (3E), Mateusz Wojtusiak (3E), Dominik Ząbek (3B).

Wyróżnienie dla naszych radiowców, którzy przypominali nam o różnych świętach, informowali o naj­ważniejszych wydarzeniach w „Radio Kopernik”: Kornelia Gancarz (3E), Iga Pańczyk (3E), Dominik Ząbek (3B). W tym miejscu szczególne podziękowanie dla naszego „inżyniera dźwięku” Dominika Ząbka, który niestrudzenie przez trzy lata czuwał nad jakością przekazu we wszystkich szkolnych uroczystościach.

Wszystkim absolwentom gratulujemy ukończenia szkoły i wszelkich wyróżnień. Bardzo dziękujemy Wam za zaangażowanie, za umilanie nam szkolnych chwil, za to że zawsze mogliśmy liczyć na Waszą pomoc i niesamowite pomysły. Życzymy wielu sukcesów i trzymamy kciuki za pomyślność matury!

te: 0.015s dbnc: 6 dbnq: 6