39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Sukcesy naukowe uczniów „Kopernika”
29 czerwca 2020r. | Administrator

O sukcesach naukowych tegorocznych absolwentów „Kopernika” już informowaliśmy, a teraz przyszedł czas, aby podsumować osiągnięcia ich młodszych kolegów. Olimpiady i konkursy przedmiotowe umożliwiają sprawdzenie wiedzy, rozwijanie pasji, talentów i umiejętności. Uczniowie naszego liceum chętnie podejmują wyzwania i stają do rywalizacji z kolegami z całej Polski.

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klas pierwszych i drugich osiągnęli następujące sukcesy w olimpiadach przedmiotowych:

 • Jan Wanatowicz (1B) – finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922”;
 • Alicja Żmuda (1Eg) – finalistka diecezjalnego etapu Olimpiady Teologii Katolickiej;
 • Arkadiusz Kopacz (2B) – uczestnik II etapu Olimpiady Fizycznej;
 • Filip Galacki (1B) i Kinga Mycek (2B) – uczestnicy II etapu Olimpiady Języka Francuskiego;
 • Arkadiusz Paterak (2B) – uczestnik II etapu LXIII Olimpiady Astronomicznej;
 • Martyna Majocha (2F) – uczestniczka II etapu XXIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności;
 • Aleksandra Cwanek (1Fg) – uczestniczka II etapu XXIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności;
 • Daniel Pazdro (1Cg) – uczestnik II etapu Olimpiady Chemicznej.

Sukcesy w konkursach przedmiotowych:

 • Jan Wanatowicz (1B) – finalista XX Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. Franciszka Leji, finalista XXXV Konkursu Matematycznego im. prof. Jana Marszała, finalista Tarnowskiego Turnieju Matematycznego, wyróżnienie w VII Dyktandzie Niepodległościowym „Po polsku o historii”;
 • David Gąsiorek (1A) – I miejsce w IX Ogólnopolskim Konkursie „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”, finalista XX Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. Franciszka Leji;
 • Amelia Dudek (1E) – laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Między wspomnieniem a nadzieją” w kat. proza do lat 18; laureatka XX edycji Krośnieńskiego Konkursu Literackiego, honorowa laureatka III edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Serce Kapsuły Czasu”, laureatka IX edycji Powiatowego Konkursu Poezji i Piosenki „Barwy mojej ojczyzny” w kategorii recytacja;
 • Kacper Czechura (2C), Bartosz Michoń (2C), Tomasz Siembab (2C) – I miejsce drużynowe w Ogólnopolskim Konkursie „Szkolne Mistrzostwa Menedżerskie”;
 • Michał Mrozik (2B) – laureat VII Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”;
 • Radosław Kołc (1Eg) – wyróżnienie w VII Dyktandzie Niepodległościowym „Po polsku o historii”;
 • Bartosz Polak (2B) – III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Od pomysłu do przemysłu”;
 • Tomasz Martyński (1Bg) – finalista Tarnowskiego Turnieju Matematycznego, II miejsce w XXXV Konkursie Matematycznym im. prof. Jana Marszała;
 • Daniel Pazdro (1Cg) – finalista Tarnowskiego Turnieju Matematycznego, III miejsce w XXXV Konkursie Matematycznym im. prof. Jana Marszała;
 • Wojciech Wójcik (1Bg) – III miejsce w XXXV Konkursie Matematycznym im. prof. Jana Marszała;
 • Radosław Rusin (1Bg) – finalista XXXV Konkursu Matematycznego im. prof. Jana Marszała;
 • Emilia Czyż (1Dg) – finalistka XXXV Konkursu Matematycznego im. prof. Jana Marszała;
 • Mateusz Działowski (1Bg) – finalista XXXV Konkursu Matematycznego im. prof. Jana Marszała;
 • Kacper Borys (2B) – finalista XXXV Konkursu Matematycznego im. prof. Jana Marszała;
 • Mikołaj Miłoś (2B) – finalista XXXV Konkursu Matematycznego im. prof. Jana Marszała;
 • Patryk Rzegocki (2B) – finalista XXXV Konkursu Matematycznego im. prof. Jana Marszała;
 • Dominik Kapinos (1Bg) – wyróżnienie w XXXV Konkursie Matematycznym im. prof. Jana Marszała;
 • Paweł Żuczek (1B) – finalista XX Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. Franciszka Leji;
 • Paweł Witek (1A) – I miejsce w I Międzyszkolnym Konkursie Literackim „Pogodnie witamy wiosnę!”.

Opiekunami naukowymi wyżej wymienionych uczniów były panie: Justyna Błędowska, Małgorzata Brach, Lidia Głuszak, Elżbieta Gmyrek, Edyta Karnasiewicz, Anna Lewandowska, Barbara Pieróg, Anna Rokosz, Anna Skórska, Magdalena Zalotyńska oraz panowie: Henryk Dugiełlo, Zbigniew Konopka, Alfred Ortyl, ks. Mirosław Rabijasz, Zbigniew Rzeźnik.

Wszystkim uczniom i ich opiekunom naukowym gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w nowym roku szkolnym!

te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6