39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Wymiana z Erlangen
20 października 2013r. | Administrator

W dniach od 27 września do 6 października gościliśmy w Mielcu niemal czterdziestoosobową grupę uczniów Gimnazjum Christiana Ernsta z Erlangen w Niemczech wraz z opiekunami. Dla gości przygotowaliśmy wiele atrakcji w Mielcu (m. in. zwiedzanie miasta, Specjalnej Strefy Ekonomicznej, udział w „szkole przetrwania” w pobliskich terenach leśnych), w okolicy (np. warsztaty kuchni polskiej w Skansenie w Kolbuszowej) oraz zorganizowaliśmy trzydniową wycieczkę do Krakowa (Rynek, Kopiec Kościuszki, Muzeum Lotnictwa, Fabryka Schindlera), Wieliczki (kopalnia soli), Wiśnicza (zamek), Ciężkowic („Skamieniałe Miasto”) i Tarnowa (atrakcje turystyczne miasta). Specjalnym wydarzeniem był koncert uczniów „Kopernika” i CEG Erlangen na scenie SCK w Mielcu, pod tytułem „Muzyka łączy...”. Artyści zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i instrumentalne, wykonując utwory kompozytorów z różnych epok i gatunków.

Wymiana jest doskonałą okazją do ćwiczenia umiejętności językowych, zawiązania przyjaźni, aktywnego uczestnictwa w integracji młodzieży polsko-niemieckiej, poznania historii i kultury obu krajów. To też duży wysiłek organizacyjny, za który wszystkim osobom związanym z wymianą, rodzicom uczniów i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób byli związani z tym przedsięwzięciem składamy serdeczne podziękowania.

obrazek

Uczniowie II LO pojadą do Erlangen wiosną 2014 r.

te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6