39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Warsztaty językowe w Krakowie
8 listopada 2013r. | Administrator

21 października uczniowie naszego liceum wzięli udział w warsztatach językowo - kulturowych w Krakowie. Celem warsztatów było zapoznanie się z kulturą i tradycją Szkocji oraz doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim. Spotkanie było połączeniem nauki i zabawy. Uczniowie mieli okazję nauczyć się elementów tradycyjnego tańca szkockiego.

obrazek

Relacja uczniów z klasy IIId:

On 21st October part of students from our school took part in a workshop on the culture of Scotland. Classes were conducted in English by two Scots. They were wearing folk costumes - kilts. Every Scottish clan has its own tartan pattern. Kilt is a festive outfit, worn during national holidays and family celebrations.

Scots showed us a traditional Scottish instrument – bagpipes. A bagpipe consists of a bag (made out of animal bladders, usually sheep, but today more and more popular are plastic), mouthpiece and reed. Bagpipes can be of different size. We also learned two dances. One of them was danced at the Ceilidh ceremony. It was a meeting of the Scottish Highlanders in which they danced, played, told different stories and talked. Depending on the region, the population of Scotland speaks different languages: Scottish English and Scottish Gaelic. Everyone really liked the workshop. We learned basic information about the culture of Scotland. We spent time in a very nice atmosphere. It was a combination of fun and learning.

Zobacz [ZDJĘCIA] i [FILM] z warsztatów...

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6