39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

VI Dyktando Niepodległościowe
14 listopada 2013r. | Administrator

8 listopada po raz szósty II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Mielcu było organizatorem Dyktanda Niepodległościowego, które wpisało się w regionalne obchody 95. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wydarzenie odbyło się pod patronatem panów: Władysława Ortyla - Marszałka Województwa Podkarpackiego, Andrzeja Chrabąszcza - Starosty Powiatu Mieleckiego oraz Janusza Chodorowskiego - Prezydenta Miasta Mielca.

„A to Polska właśnie!” – pod takim hasłem panie Jolanta Gałkowska i Urszula Polak przygotowały tekst Dyktanda Niepodległościowego. Po sprawdzeniu ponad 200 dyktand, wyłoniono trzy osoby najlepiej znające meandry polskiej ortografii. Są to: Julia Zięba, Michał Krawiec – uczniowie Gimnazjum nr 2 oraz Anna Telega – uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika. Zwycięzcy otrzymali wieczne pióra ufundowane przez patronów Dyktanda Niepodległościowego. Wyłoniono także najmłodszego (Justyna Płatek) i najstarszego (Władysław Wydro) uczestnika dyktanda oraz osobę, która rozpoznała największą ilość autorów cytatów, którymi „naszpikowany” był test (Wiktor Strzelczyk). Uroczysta gala, na której nagrodzono laureatów oraz najmłodszego i najstarszego uczestnika dyktanda, odbyła się 11 listopada w SCK. Podczas koncertu wiązankę patriotycznych pieśni wykonał chór naszego liceum pod dyrekcją pana Antoniego Stańczyka.

obrazek

W tym roku dzięki hojności naszych darczyńców mogliśmy rozlosować wśród uczestników dyktanda ponad sto zestawów nagród. Oprócz patronów Dyktanda Niepodległościowego sponsorami nagród byli: Bank Zachodni WBK, Basco 2 Sp. z o.o. spółka komandytowa, Centrum Stylizacji Magdaleny Janeczek, Cukiernia Pokusa Bożena Borowska i Marta Rączka-Żurawska, Doradca Kosmetyczny Mary Kay Katarzyna Kluz, Firma Xerima, GUMOTIV Paweł Róg, II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Mielcu, Księgarnia ATENA, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Multimedia Polska, Muzeum Regionalne w Mielcu, Podkarpacki Bank Spółdzielczy, Restauracja Te Quiero, TARGUM MIELEC Sp. z o.o. spółka komandytowa, Tygodnik Regionalny KORSO, Wydawnictwo Szkolne OMEGA. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!

Zobacz tekst dyktanda [PDF].

Zobacz: [GALERIA 1] [GALERIA 2] [GALERIA 3]

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6