39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

W środę 21 kwietnia o godzinie 17.00 odbędzie się wywiadówka online (platforma MS Teams)
dla rodziców uczniów wszystkich klas.

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”
18 marca 2021r. | Administrator

Miło nam poinformować o kolejnych sukcesach ucz­niów Kopernika. Do etapu centralnego Ogólnopolskiej Olim­pia­dy Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża pol­skie­go” zakwalifikował się Jan Wanatowicz, uczeń klasy 2B. Zmagania finałowe odbędą się 7 kwietnia. Jankowi ży­czy­my powodzenia i serdecznie gratulujemy.

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6