39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Sesja popularnonaukowa
11 grudnia 2013r. | Administrator

11 grudnia odbyła się w naszej szkole sesja popularnonaukowa z okazji 150. rocznicy powstania styczniowego. W ten sposób uczciliśmy Rok Powstania Styczniowego ogłoszony przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej. Zgromadzona na sali gimnastycznej młodzież z „Kopernika”, zaproszeni goście, m.in. uczniowie mieleckich szkół wraz z nauczycielami, mogli za sprawą wykładów, obrazów i pieśni zapoznać się z historią tego największego z polskich powstań narodowych.

obrazek

Referaty wygłosili:

  • pan Jerzy Skrzypczak (dyrektor Muzeum Regionalnego w Mielcu) – Ziemia Mielecka wobec Powstania Styczniowego,
  • pani Edyta Gracz-Chmura – Pieśni Powstania Styczniowego

oraz uczniowie:

  • Hubert Lączak – Dyktatorzy, artyści, żołnierze… Wielkie postacie Powstania Styczniowego,
  • Nicole Wyczałek – Powstanie Styczniowe w malarstwie,
  • Natalia Jarosz – Powstanie Styczniowe w literaturze i filmie,
  • Ewelina Saj – Społeczeństwo polskie wobec Powstania Styczniowego.

Wystąpienia prelegentów wzbogacone były prezentacjami, filmami, recytacją Michała Różyckiego oraz pieśniami z okresu zaborów wykonanymi przez chór naszego liceum pod dyrekcją pana Antoniego Stańczyka.

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6