39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
INFORMACJA
O ZMIANIE SPOSOBU ZAŁATWIANIA SPRAW
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

Więcej informacji tutaj
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej
(Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

w okresie od 25 marca do 10 kwietnia zajęcia w naszej szkole realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dla rodziców i uczniów
(ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY)

Uwaga! Termin wpłaty kolejnej raty na wycieczkę do Anglii i Walii przesunięty do 5.06.2020.

Mieleckie kolędowanie
13 stycznia 2014r. | Administrator

W sobotę 11 stycznia 2014 r. w kościele MBNP w Mielcu odbyło się „Mieleckie kolędowanie”. Wśród wielu zaproszonych na koncert wykonawców, zaprezentował się także chór naszego liceum pod dyrekcją pana Antoniego Stańczyka. Chórzyści z „Kopernika” zaśpiewali kolędę W żłobie leży i dwie pastorałki: Jam jest dudka i Zagrały fulorki. Warto wspomnieć, że nasi chórzyści wsparli też swoimi głosami Chór Mieszany Towarzystwa Śpiewaczego „Melodia”.

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6