39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Walentynki
18 lutego 2014r. | Administrator

Początek lutego często kojarzy się uczniom ze świętem zakochanych. To właśnie 14 dnia tego miesiąca obchodzimy imieniny święgo Walentego, które od wielu wieków rządzą się swoimi prawami. Tego dnia nie ma mowy o żadnych niesnaskach pomiędzy zauroczoną parą. I choć miłość do ukochanej osoby powinniśmy okazywać przez cały rok, to właśnie w ten dzień jest ona celebrowana w szczególny sposób.

Walentynki to jednak nie tylko dzień dla osób w związkach. Każdy cichy wielbiciel z niecierpliwością czeka na 14 lutego, by anonimowo przesłać swojej sympatii dowód miłości - specjalną kartkę, w której wyznaje swoje uczucia. Listy walentynkowe na dobre rozpowszechniły się w naszej kulturze i dziś często wykorzystywane są one również po prostu jako dowód koleżeństwa.

obrazek

W naszej szkole, zgodnie z wieloletnią tradycją, i w tym roku zorganizowano Walentynki. Obok sekretariatu umieszczono specjalne różowo-walentynkowe pudełko, które - zachowując wszelką anonimowość wrzucających - zbierało koperty z kartkami. Choć czasu na wypełnienie pojemnika było niewiele, to uczniowie stanęli na wysokości zadania: przez kilka dni zebrała się niemal setka walentynek.

W piątek, 14 lutego, zostały one rozdane przez członków Samorządu Uczniowskiego. W powietrzu czuć było miłosno-tajemniczą atmosferę. Nie wiadomo tylko, skąd wzięło się dwóch amorów, którzy z małymi łukami na serduszka w rękach, odziani w białe szaty poplamione szminką zabawiali uczniów II Liceum. Zagadka nie została rozwiązana, bowiem zaraz po rozdaniu kartek podejrzani zniknęli. Najważniejsze jednak, że każda sympatia otrzymała dowód miłości od swojej drugiej połówki. Pozostaje mieć nadzieję, że miłość ta będzie trwać przez cały następny rok, aż do następnych Walentynek!

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6