39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

XX Olimpiada Lingwistyki Matematycznej
4 kwietnia 2022r. | Administrator

Z dumą informujemy, że Wiktoria Klich (2B) i Jan Wa­na­to­wicz (3B), jako pierwsi uczniowie w historii naszej szko­ły, zakwalifikowali się do etapu centralnego XX Olim­pia­dy Lingwistyki Matematycznej. Gratulujemy i życzymy suk­ce­sów w zawodach finałowych, które odbędą się 23 i 24 kwietnia w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Wroc­ław­skie­go.

obrazek
te: 0.015s dbnc: 6 dbnq: 6