39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

II LO dla Ukrainy
7 kwietnia 2022r. | Administrator

Społeczność szkolna naszego liceum aktywnie włą­czy­ła się w pomoc dla uchodźców z Ukrainy. 1 kwietnia 2022 r. zakończyliśmy kolejną zbiórkę artykułów żyw­noś­cio­wych i chemicznych, którą koordynowało Szkolne Koło Wolontariatu. Jednocześnie każdego tygodnia w Punkcie In­for­ma­cji i Pomocy Humanitarnej przy ul. Cyranowskiej li­ce­a­liś­ci Kopernika angażują się, pomagając m.in. w se­gre­ga­cji i przyjmowaniu żywności oraz innych artykułów dla na­szych sąsiadów zza wschodniej granicy. Dziękujemy wszyst­kim za otwarte serca.

te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6