39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Konkurs Wiedzy o Sejmie RP
25 kwietnia 2022r. | Administrator

21 kwietnia 2022 r. uczniowie „Kopernika” uczest­ni­czy­li w Konkursie Wiedzy o Sejmie Rzeczypospolitej. Z ini­cja­ty­wy posła Fryderyka Kapinosa Kancelaria Sejmu RP przy­go­to­wa­ła konkurs dla uczniów szkół po­nad­pod­sta­wo­wych z powiatu mieleckiego. Naszą szkołę reprezentowali ucz­nio­wie klas: 2B – Jan Ciężadło, Jakub Kołc, Wojciech Ko­pacz; 2E – Amelia Małodzińska, Gabriela Jabłońska; 3E – Aleksandra Kania, Magdalena Naróg, Daniel Pająk. Lau­re­at­ką trzeciego miejsca została Magdalena Naróg – gra­tu­lu­je­my!

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6