39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
6 maja 2022r. | Administrator

5 maja obchodziliśmy Europejski Dzień Walki z Dy­skry­mi­na­cją Osób Niepełnosprawnych. W Polsce to rów­nież Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością In­te­lek­tu­al­ną. To wyjątkowa okazja, aby pokazać, że każdy z nas ma równe prawa do aktywnego udziału w życiu spo­łecz­nym, rodzinnym, zawodowym. Uczniowie Kopernika licznie włączyli się w „pomarańczowe” świętowanie. Osobom z nie­peł­no­spraw­noś­cia­mi, ich rodzinom i opiekunom ży­czy­my życzliwości, uśmiechu, zrozumienia i odwagi w walce o ma­rze­nia.

obrazek
te: 0.016s dbnc: 6 dbnq: 6