39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

X Ogólnopolski Konkurs Logiki Matematycznej
13 maja 2022r. | Administrator

Miło nam poinformować, że do etapu finałowego X Ogól­no­pol­skie­go Konkursu Logiki Matematycznej, or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Katolicki Uniwersytet Lubelski za­kwa­li­fi­ko­wa­li się: Jan Wanatowicz (3B), Mateusz Hyla (3B), Alek­san­dra Sypek (3A) i Paulina Hyla (3A). Zawody finałowe od­bę­dą się 14 czerwca w Lublinie. Gratulujemy i trzymamy kciu­ki.

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6