39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Szczęśliwa chwila, szczęśliwy dzień, szczęśliwe życie
18 maja 2022r. | Administrator

Kamila Wrażeń, uczennica kl. 1D, została laureatką Ogól­no­pol­skie­go Konkursu Plastyczno-Literackiego „Szczę­śli­wa chwila, szczęśliwy dzień, szczęśliwe życie” or­ga­ni­zo­wa­ne­go w ramach kampanii profilaktyczno-edu­ka­cyj­nej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. 13 maja 2022 r. Kamila ode­bra­ła nagrodę z rąk wiceprezydent miasta Mielca - Pani Adriany Miłoś. Gratulujemy!

obrazek
te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6