39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

XII Mielecki Festiwal Nauki i Techniki
30 maja 2022r. | Administrator

27 maja w ramach XII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Tech­ni­ki pracownicy naukowi wyższych uczelni prze­pro­wa­dzi­li cykl wykładów w naszej szkole. Dr hab. Marcin Nie­miec (AGH Kraków) odpowiadał na pytanie: „Czy jesteśmy bezpieczni w cyberprzestrzeni?”, dr inż. Krzysztof Lalik (AGH Kraków) mówił o „Rozszerzonej rzeczywistości i in­nych nowoczesnych metodach wspierania produkcji”, dr inż. Józef Grzybowski (Politechnika Rzeszowska) - ab­sol­went naszego LO - opowiadał o „Automatycznym ste­ro­wa­niu samolotem”, Grzegorz Belica (Podkarpackie Cen­trum Innowacji) wygłosił wykład pt. „Inspiracja, pomysł, re­a­li­zac­ja. Jak przetworzyć problem w unikatowy”.

obrazek
te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6