39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Amerykańscy żołnierze w II LO
2 czerwca 2022r. | Administrator

1 czerwca licealiści Kopernika mieli przyjemność goś­cić żołnierzy 82. Dywizji Powietrznodesantowej z USA. Ucz­nio­wie klas z rozszerzonym programem języka an­giel­skie­go przygotowali bogaty program warsztatów ję­zy­ko­wych, prezentując elementy polskiej kultury. Goście mieli oka­zję nauczyć się przydatnych słów i zwrotów z języka pol­skie­go, spróbować dań polskiej kuchni wykonanych przez społeczność Kopernika i porozmawiać z licealistami. Dla uczniów była to więc wyjątkowa sposobność spraw­dze­nia swoich umiejętności językowych. Na koniec spot­ka­nia odbyły się zajęcia zumby, gra w koszykówkę i tra­dy­cyj­na już w II LO belgijka. Za przygotowanie warsztatów od­po­wie­dzial­ne były panie: Magdalena Oczak, Agnieszka Cze­chu­ra, Ewa Wyparło, Agnieszka Gembal i Agnieszka Ku­sak.

obrazek
te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6