39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Szkolny konkurs biblioteczny
9 czerwca 2022r. | Administrator

8 czerwca został rozstrzygnięty szkolny konkurs bi­blio­tecz­ny na projekt okładki ulubionej książki. Celem kon­kur­su by­ła promocja czytelnictwa oraz kreatywność w dziedzinie sztuk plastycznych. I miejsce uzyskała Wiktoria Dereń (2B), II miejsce Karolina Pawęzka (2B), a trzecie Kamila Kilian (1E). Dyplomy i nagrody książkowe zakupione w ramach Na­ro­do­we­go Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 wręczyła Pani Dyrektor Magdalena Zalotyńska. Za­chę­ca­my do korzystania z księgozbioru biblioteki i wy­po­ży­cza­nia ksią­żek również podczas wakacji.

obrazek
te: 0.016s dbnc: 6 dbnq: 6