39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Powiatowe zawody w siatkówce plażowej
20 czerwca 2022r. | Administrator

14 czerwca odbyły się powiatowe zawody w siatkówce pla­żo­wej. Reprezentacja dziewcząt naszej szkoły zajęła I miej­sce, natomiast chłopców - IV miejsce. Dziewczęta wy­stą­pi­ły w składzie: Irmina Wolanin, Dominika War­cha­łow­ska, Agnieszka Midura, Aleksandra Rzeźnik, Wik­tor­ia Bu­jak, Wiktoria Żurawska, Kornelia Hyjek. Chłopcy wal­czy­li w składzie: Filip Czechura, Filip Żółkiewicz, Szy­mon Za­bie­gaj.

obrazek
te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6