39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Test Coopera
16 października 2022r. | Administrator

13 października na stadionie Miejskiego Ośrodka Spor­tu i Rekreacji w Mielcu odbyła się kolejna edycja, 12 w Miel­cu, testu Coopera. W tej ogólnopolskiej akcji mógł wziąć udział każdy, kto chciał podjąć próbę wy­trzy­ma­łoś­cio­wą, polegającą na 12-minutowym nieprzerwanym biegu. Wśród chętnych nie zabrakło licealistów Kopernika. II LO re­pre­zen­to­wa­ło 240 uczniów, co jest rekordowym wynikiem iloś­ci uczestników z jednej szkoły. Dziękujemy wszystkim star­tu­ją­cym i serdecznie gratulujemy.

obrazek
te: 0.016s dbnc: 6 dbnq: 6