39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Wiktorii
23 października 2022r. | Administrator

Miło nam poinformować, że Wiktoria Klich, uczennica kla­sy 3B, otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023. Stypendium przyznawane jest ucz­niom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem i uzy­ska­li najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazują szcze­gól­ne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wie­dzy, osią­ga­jąc w niej najwyższe wyniki. Stypendystce Wik­to­rii ser­decz­nie gratulujemy i życzymy dalszych suk­ce­sów!

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6